INPP Reflextherapie

De INPP-methode is ontwikkeld door Dr. Peter Blythe. Hij heeft in 1975 het Institute for Neuro-Physiological Psychology (INPP) opgericht in Chester, Engeland. Een groep kinderen vond het erg moeilijk om schoolse en/of andere taken uit te voeren. Bij deze kinderen was er vaak sprake van een cluster van Primitieve reflexen.

Deze therapie is in te zetten bij Neuromotorische onrijpheid, maar wat is dat eigenlijk?

Wanneer een of meerdere ontwikkelingsfases niet of niet goed zijn doorlopen, heet dit Neuromotorische onrijpheid.

Elke baby wordt geboren met primitieve of survival reflexen die worden geïntegreerd doordat de baby zich ontwikkelt. Primitieve reflexen verdwijnen tijdens het eerste levensjaar. Door complicaties of stress tijdens zwangerschap, geboorte en/of het eerste levensjaar, kan het zijn dat een kind een aantal primitieve reflexen niet goed heeft kunnen doorlopen. Hierdoor blijven de primitieve reflexen actief en zorgen ze voor een blokkade in de vervolgontwikkeling. Als gevolg hiervan zien we vaak dat de ontwikkeling op motorisch of cognitief gebied bij 6 a 7-jarige kinderen (of ouder) stagneert.

Moeite met schrijven, lezen, stilzitten, concentratie, gymen, zwemmen, incontinentie e.d. zijn symptomen die waarbij actieve reflexen ten grondslag kunnen liggen. Deze symptomen kunnen  er uiteindelijk voor zorgen dat een kind gefrustreerd naar school gaat, hyperactief of hypersensitief reageert en/of onderpresteert.
Het kind krijgt het gevoel het nooit goed te doen ondanks het feit dat het erg zijn best doet. Zijn lichaam werkt echter niet mee en dat kost energie. Energie die hij daardoor niet kan gebruiken om te leren op school waardoor een neerwaartse spiraal ontstaat.

Veelal krijgen deze kinderen een stempel en worden de symptomen behandelt met leestraining of medicatie o.i.d. Dit is enkel symptoombestrijding terwijl reflexintegratie therapie de oorzaak aanpakt. Soms kan een samenwerking met logopedie/ergotherapie en/of ondersteunende medicatie een goede combinatie zijn. 

Doormiddel van een maximaal 2 uur durend onderzoek, kan er onderzocht worden of er bij uw kind nog primaire reflexen aanwezig zijn.
De primitieve reflex die als eerste in ontwikkeling nog actief is, zal worden aangepakt doormiddel van bewegingsoefeningen die je thuis kunt doen: elke dag een paar minuten.
Je zult eens in de 4 a 6 weken op consult komen waarbij we samen kijken of en welke er verandering er is opgetreden. Als de behandelde primitieve reflex goed geïntegreerd is, wat getest zal worden door een paar kleine testjes, zal de volgende primitieve reflex die nog openstaat behandeld worden door een andere bewegingsoefening. Het gehele traject duurt maximaal een jaar tot 1,5 jaar.  

 Klik snel door naar:  Heeft mijn kind nog primaire reflexen?


Bron: www.inpp.nl


Opbellen
E-mail