Braingame Brian is een training op de computer van een aantal cognitieve vaardigheden. Dit zijn leervaardigheden waarmee informatie wordt opgenomen, verwerkt, vastgehouden en op grond waarvan men tot geconcentreerd, flexibel, overdacht (dus niet ondoordacht en impulsief) en planmatig handelen in staat is. De cognitieve vaardigheden die met Braingame Brian getraind worden zijn impulscontrole (inhibitie), flexibiliteit (mentaal schakelen) en werkgeheugen. Deze vaardigheden worden ook wel samengevat met de term ‘executieve functies’.


De training bestaat uit drie trainingstaken en een spelwereld. Door de spelwereld die om de trainingstaken is heen gebouwd worden kinderen uitgedaagd de trainingstaken uit te voeren en worden ze beloond voor hun trainingsarbeid. De training bestaat uit 25 sessies van ongeveer 40 minuten en is gemakkelijk thuis uit te voeren binnen een periode van zes weken (vier sessies per week) en is goed in te plannen op momenten dat dit het beste uitkomt.


De training Braingame Brian kan op dit moment worden ingezet voor kinderen met ADHD van acht tot en met twaalf, die problemen hebben op het gebied van executief functioneren. Voor kinderen met andere problematiek, waar eveneens executieve functieproblemen aan ten grondslag liggen kan Braingame Brian alleen nog worden ingezet in het kader van (effect)onderzoek (zie verder bij onderzoek) of in overleg met de Stichting. Bij problemen met executief functioneren gaat het onder andere om problemen op het gebied van het werkgeheugen (informatie kunnen vasthouden), inhibitie (op je rem kunnen staan), cognitieve flexibiliteit (snel kunnen schakelen in veranderende situaties), plannen en organiseren en emotieregulatie. Niet ieder kind met ADHD ondervindt op deze gebieden dezelfde beperkingen en in dezelfde mate.


Folder:   braingame-brain-folder-ouderskinderen.pdf
Meer info op de website van brainegame 

Opbellen
E-mail